Màrqueting digital.... I si ens posem teòrics?

Màrqueting digital…. I si ens posem teòrics?

La irrupció de les tecnologies de la informació i les comunicacions en el món de l’empresa ha suposat un revulsiu i, avui, el màrqueting digital és un dels principals processos per a l’assoliment dels objectius empresarials destinats a satisfer les necessitats individuals i col·lectives de comercialitzar bens i serveis.

 

Tenim un definició de màrqueting digital?

De fet, en tant a màrqueting digital (o màrqueting electrònic, o e-marketing) entenem el conjunt de processos dirigits a promoure marques, i afavorir o potenciar la comercialització, promoció, presentació o posicionament  de productes o serveis a través de canals digitals mitjançant els quals s’arriba al consumidor. 1+2

El màrqueting digital s’estén més enllà de la comercialització a través d’Internet i inclou canals que no requereixen l’ús de les xarxes de comunicació que constitueixen internet i també inclou el màrqueting que es realitza mitjançant telèfons mòbils (des d’SMS, fins a l’ús d’APP), la publicitat digital o l’ús de xarxes socials.

Tot i que molts experts consideren que el valor “digital” no té prou entitat per a diferenciar-se respecte al màrqueting tradicional i és qualificat com a canal de comercialització, és igual de cert que el màrqueting digital implica una nova forma de relació (interactiva, directa, personal, amb major coneixement de comportaments) dels consumidors amb les marques, els productes i els serveis, així com noves i pròpies eines de mesura.

 

El màrqueting digital en relació al convencional

En relació al màrqueting tradicional, el digital permet assolir un nivell de comunicació directa amb el client igualable a la relació personal que, a través del màrqueting digital només es podia assolir amb accions presencials de relacions públiques. De la mateixa manera, el coneixement dels comportaments de compra i fidelització de clients als quals s’arriben mitjançant les tècniques de mesura pròpies del màrqueting digital no tenen equivalència en el màrqueting convencional. Aquestes són algunes de les diferències, però n’hi ha algunes més que podem anar desgranat en propers articles.

En general podem concloure que els canvis en els procediments, les tècniques, les accions i els canals del màrqueting són tan complexos que són nombrosos els estudiosos que assenyalen que els paradigmes més clàssics per a comprendre els processos de mercadeig ja no són vàlids en absolut i aposten per paradigmes nous.

 


 

[1] “Definition of digital marketing“. Financial Times Lexicon. Consultat el 02/02/2016 a http://lexicon.ft.com/Term?term=digital-marketing

[2] “Digital Marketing”. Techopecia. Consultat el 02/02/2016 a https://www.techopedia.com/definition/27110/digital-marketing

Per compartir, recomanar i comentar:
error