Establiments de restauració

El sector de la restauració és cada vegada més competitiu i complex. L’aparició de les noves plataformes de reserva fan que ara, els empresaris del sector hagin de navegar enmig d’estratègies que impliquen formació, temps, concentració.

La comunicació corporativa i el màrketing estratègic en empreses del camp de la restauració i el turisme permeten donar resposta al reptes actuals:

  • La creació de perfils de qualitat en les plataformes de contractació de reserves.
  • La creació de perfils de qualitat en xarxes socials, així com una orientació realista sobre les necessitats i requisits de ser-hi present de forma eficient.
  • Assessorament en polítiques de preus i campanyes orientades a plataformes.
  • Estratègies de construcció d’imatge de marca.
  • Creació de pàgines web especialitzades en restauració.