Comerç

És indiscutible que el comerç ha estat l’eix vertebrtador dels municipis i la vida urbana. Avui, les noves formes de comunicació online estan donant una nova dimenssió a l’activitat comercial local. La disponibilitat de noves formes de comunicar-se i arribar al consumidor, juntament amb un perfil de consumidor cada vegada més informat, responsable i exigent, suposa un repte que, ben gestionat, pot esdevenir una avantatja competitiva.

La comunicaicó corporativa i el márketing estratègic en empreses  industrial permeten donar resposta al reptes actuals:

  • Creació i/o adequació de la imatge de marca.
  • Concepció i disseny de catàlegs i tríptics.
  • Concepció, disseny, creació i posicionament de pàgines web d’acord amb pressupostos adaptats per a cada perfil.
  • Concepció i creació de campanyes de mailing comercial.
  • Implantació de línies de suport a l’acció comercial mitjançant canals digitals i xarxes socials.