Xarxes socials

Xarxes socials

— Tot el dia enganxat a l’aparatet aquest…

— […]

La transversalitat tecnològica assolida avui en dia ens ha convertit en èssers socials permanentment connectats. I la realitat encara va més enllà: la irrupció de noves formes de comunicació de perfil social signifiquen una nova esfera de comunicació social a la qual cal adapatarla forma que empren les organitzacions per a comunicar-se: el contingut, la part visual, el rol emissor…

Solucions per a:

  • Creació de perfils per a xarxes socials
  • Adequació de continguts als diversos canals socials
  • Creació de missatges específics