Institucions i associacions

En el camp de la comunicació i el márketing de i per a col·lectius, cal tenir molt present l’amplissim ventall d’especialitzacions que genera el món institucional i associatiu. No només això, els col·lectius, i per tant destinataris, vinculats a cada entitat també responen a una amplíssima diferència de perfils.

To i això, sí que exsietxen, des del món de la comunicació i el márketing, una sèrie de serveis específics per aquests sectors:

  • Creació de memòries d’àmbit divers (tendències de mercat, reculls històrics, memories d’activitat): documentació, redacció, disseny i maquetació.
  • Redacció de continguts
  • Adequació de les comunicacions segons els destinataris (stakeholders).
  • Comunicació interna
  • Creació i desenvolupament (brand book) d’imatge corporativa.
  • Adequació de la imatge corporativa
  • Informes de posicionament en el mercat i front a la competència.