Màrketing corporatiu

Màrketing corporatiu

— Si no fem les preguntes correctes, no es reben les respostes correctes.

— Fer preguntes és l’ABC del diagnòstic.

Les empreses es mouen, avui en dia, en un entorn tant competitiu com no s’havia vist mai abans. Moltes han hagut de fer front a canvis dràstics i, tot i així, el repte del dia a dia és enorme. L’enfoc del màrketing estratègic dota d’instruments de coneixement i opcions de resposta raonades a la direcció executiva de les empreses.

Solucions per a:

  • Auditories de màrketing
  • Plans de màrketing estratègic