Sector editorial

La creació de continguts originals i de valor és imprescindible per destacar-se o fidelitzar i, tot i que avui el mercat és cada vegada més competitiu, disposar de col·laboradors autònoms, creatius, proactius i amb capacitat en múltiples camps és vital.

Entre les línies de treball destaquen:

  • Redacció de continguts per a publicacions online i offline (viatges, ciència, tècnica, oci, restauració, empresa, màrketing, etc.)
  • Desenvolupament de monografies sectorials (informes de tendències).
  • Escriptura de documents per a corporacions (memòries, informes, etc.).
  • Continguts per a bloggs.