Petita i mitjana indústria

Que el sector industrial no requeri d’assessorament estratègic en comunicació és una fal·làcia del passat. Avui la majoria d’empreses d’aquest àmbit saben com nés d’impostant coordinar l’acció comercial que es realitza activament, amb una línia de comunicació clara.

La imatge de marca i la correcta aplicació en tots els canals i suports, la disponibilitat d’una pàgina web orientada adequadament (ver el producte, la identitat corporativa, els nous mercats i/o els clients) i el desenvolupament de polítiques actives de posicionament estan, cada vegada, més estesos en el sector industrial.

La comunicaicó corporativa i el márketing estratègic en empreses  industrial permeten donar resposta al reptes actuals:

  • Estudis analítics sobre el mercat, la competència i el propi posicionament.
  • Creació i/o adequació de la imatge de marca.
  • Concepció i disseny de catàlegs i manuals.
  • Concepció, disseny, creació i posicionament de pàgines web.
  • Concepció i creació de camapanyes de mailing comercial.
  • Implantació de línies de suport a l’acció comercial mitjançant canals digitals i xarxes socials.