Igual com cada empresa és única i requereix de solucions de comunicació adaptades a les seves necessitats,
cada sector empresarial es mou en contextos de comunicació específics i té unes necessitats pròpies.

El perfil dels destinataris dels productes o serveis, els procediments productius, la imatge social del sector
o el marc legal, entre molts d’altres, són factors que condicionen l’estratègia de comunicació.

Despatxos jurídics i de serveis professionals

Despatxos jurídics i de serveis professionals

Establiments de restauració

Establiments de restauració

Empreses turístiques

Empreses turístiques

Petita i mitjana indústria

Petita i mitjana indústria

Comerç

Comerç

Comunicació científica

Comunicació científica

Institucions i associacions

Institucions i associacions

Sector editorial

Sector editorial

Ensenyament i formació

Ensenyament i formació