"Comunicació i màrketing: El cost de fer-s’ho un mateix", Anna Serrano Coll

Comunicació i màrketing: El cost de fer-s’ho un mateix.

Avui en dia els usuaris/consumidors se situen, mes que mai abans, en el centre de les accions i estratègies de comunicació i màrketing de les empreses. Tots els sector hi estan exposats, però és ben cert que hi ha algunes empreses que, ara per ara, semblen viure la permeabilitat de la comunicació social d’una forma molt més vivida.

Si tu no comuniques, algú ho farà per tu

Les formes de comunicació emergents a internet a travès de les xarxes socials, les comunitats d’usuaris o els canals de blogging fan que sigui més cert que mai abans el principi de que “si tu no parles, algú ho farà per tu”.

Les empreses necessiten ser actives en comunicació

Vist amb l’òptica del got mig buit, això significa que totes les empreses poden ser objectiu de crítiques greus i continuades que suposin un repte en matèria de comunicació de crisis per a empreses que, fins fa uns anys, vivien els conflictes i la seva resolució portes endins, en la gran majoria dels casos.

Amb el punt de vista d’algú que veu el got mig ple, les noves formes de comunicació són una oportunitat per donar màxima volada a la feina ben feta, al reconeixement públic del client content.

Val la pena dir que, tant una opció com l’altra, requereixen rols d’emissors actius… proactius.

Les pime i les agències de comunicació tradicionals

Per algunes petites empreses, les tradicionals tarifes de les agències de comunicació clàssiques els semblen, de ben segur, altes i poc accessibles per a les petites i les mitjanes empreses de menors dimensions. Avui en dia, però, els números dels proveïdors extern en comunicació ha canviat radicalment i l’emergència de models d’empresa que adapten l’equip i la imputació d’hores per projectes fan que aquests serveis estiguin a l’abast de la majoria d’empreses.

Però… quan val temps professional? El cost de fer-s’ho un mateix

Un dels eixos més important en el treball de comunicació i màrketing per a una empresa consisteix en donar valor al temps professional de cadascú.

Aquest enfocament ha de conduir a la monetarització del temps professional amb eficiència i permet donar valor professional de cadascú.

Expressem-ho mitjançant un exemple:

¿Quantes hores/dies cal invertir per: crear un perfil a xarxes socials, fer una web amb WordPress, redactar un article per un blog, preparar un catàleg…?
Guany €/hora UN MATÍ 1 DIA 30 ‘/DIA(en un mes) 2 DIES
Empleats de restauració 11.6 €/hora -46.4 € – 92.7 € – 116.0 € – 185.4 €
Tècnics i professionals 18.4 €/hora -73.8 € -147.5 € – 184.4 € – 295.0 €
Gerents i responsables d’empreses 33.8 €/hora – 135.2 € -270.5 € – 338.1 € – 541.0 €

En definitiva, el temps que qualsevol gerent d’una empresa hotelera, un tècnic instal·lador, un advocat o un petit empresari destina a una empresa és temps que no desenvolupa la seva activitat professional.

Per compartir, recomanar i comentar:
error