"La comunicació és adaptació", Anna Serrano Coll

«La comunicació i el seu contingut s’ha d’adaptar al perfil de l’emissor igual com s’adapta al canal emprat i al destinatari»

En el món de l’empresa, sigui petita o gran, existeig en element intangible, propi, particular, distintiu per a cadascí, que es diu identitat d’empresa. Fa referència a tot el que caracteritza aquesta empresa i compren molt més que el logotip. Té relació amb la seva història, amb què en pensen els seus clients, els seus proveidors, amb les persones que en formen part…

La presa de consciència de l’identitat d’una empresa, i tot el que implica, és clau.

Avui en dia els continguts s’han convertit en l’eix vertebrador de la comunicació, sobre tot en xarxes socials. Les darreres tendències en posicionament corporatiu posen a l’aportació de continguts propis, singulars estructurats i amb valor en sí mateix un dels avals imprescindibles per a destacar. Aquest és un altre element que, com a especialistes en comunicació, és important que puntualitzem

IDEARI

Per compartir, recomanar i comentar:
error