"Les organitzacions dinàmiques proveeixes de respostes flexibles i adaptables", Anna Serrano Coll

«Entenc l’empresa de comunicació com una organització flexible, que proveeix de respostes dinàmiques i adaptables»

Avui en dia, els nous models de treball professional han de respondre a les necessitats d’un mercat cada vegada més competitiu, en un sentit ampli, i exigents, en termes d’alta qualitat d’un servei a un preu el màxim d’ajustat possible.

Es tracta d’un model de treball professional en serveis de comunicació que és contemporani i sorgit en la postmodernitat.

Un nou model d’empresa de comunicació aposta per una reducció dels costos operacionals tradicional per tal de poder oferir la màxima rendibilitat executiva a la inversió en comunicació que fan les organitzacions.

Com s’aconsegueix això? Els nous professionals de la comunicació funcionem a partir de sindicacions versàtils i flexibles de professionals qualificats i especialitzats en un ampli espectre d’àmbits de la comunicació contemporània (des de la direcció estratègica de comptes, fins a la programació web, el disseny, la maquetació, el copy de continguts, etc.), que s’organitzen en equips de treball que s’adapten a cada projecte, sota la coordinació d’un o diversos responsables visibles, sobre els que pivota la coordinació, direcció i interlocució amb el client.

Aquest mètode organitzacional aporta moltes avantatges per al client entre les quals destaca el fet que:

  • pot disposar d’un equip professional qualificat i especialitzat a un cost raonable,
  • sense deixar de tenir un interlocutor únic i estable, que té una visió general de l’estratègia comunicativa de l’organització i que es responsabilitza de la coordinació amb aquests professionals.

IDEARI

Per compartir, recomanar i comentar:
error