SEO mai és spam, Anna Serrano Coll, 2015

Comunicació mai és spam. Allau de mailings comercials amb ofertes de serveis SEO

En les últimes setmanes he rebut desenes de correus comercials —comuntment dits ‘mailings’— oferint serveis, sempre nous i sempre anunciant nous filons per estratègies de posicionament orientat a cercadors, SEO, per a pàgines web.

Vagi per davant que, fins a cert punt, és normal que rebi aquest tipus de mailings, però alguns dels rebuts en aquesta última onada són fins irrisoris. S’anuncien “noves receptes”, “noves extensions”, mecanismes d’increment exponencial de fans, sistemes d’accions automatitzades per a xarxes socials i una multitud d’eines de seguiment.

En relació a aquests serveis, l’experiència professional em permet apuntar algunes consideracions (la majoria sorgides del sentit comú).

No hi ha un Sant Grial

En posicionament estratègic per a webs i blocs no existeixen receptes màgiques i l’experiència m’indica que el procediment per aconseguir millorar el posicionament passa per fer les coses amb serietat, coordinant entre les diverses àrees claus. Aquestes són: direcció de comunicació i de màrqueting, arquitectura web, disseny, programació, redacció de continguts … i el manteniment i actualització d’aquests.

En qualsevol cas, després de fer-me un afartament de punxar en el ‘unsuscribe “una vegada i una altra, el que si em queda clar és que: ni comunicació, ni SEO pot ser spam

SEO no és spam

De cap manera! Les pràctiques que duen a terme algunes empreses mitjançant mailings aberrants on anuncien informes estratègics personalitzats si es respon a la promoció no generen més que desconfiança cap als professionals que operen amb serietat en aquest sector. Considero que també són “falsos amics” moltes de les solucions albergades en plataformes comunes de gestió, que inicialment poden permetre organitzar el galimaties que pressent que té organitzat un empresari / gestor la principal preocupació del qual és i ha de ser la gestió executiva del seu negoci.

Comunicació tocant de peus a terra

Sempre he pensat que les plataformes socials i l’orientació dels algoritmes de cercadors cap a la detecció de resultats actualitzats, singulars i de valor, posa en solfa l’acció de persones reals que cliquen sobre el botó de “publicar”.

Altressí són les eines d’anàlisi, tant les pròpies dels cercadors, com les privades. Cal disposar de dades brutes i algunes eines tenen la capacitat d’estalviar una bona estona de treball i hores de navegació en pàgines de codi font. No obstant això, ja se sap allò de que “la potència sense control no serveix de gaire“: obtenir desenes de diagnòstic sense analitzar les dades globalment i contextualment, de poc serviran aquests.

(Per cert, que tinc pendent ressenyar les que crec que són més útils per obtenir dades brutes)

I, al final, tot acaba repercutint contra els professionals que, amb serietat, presten serveis de qualitat i, sobretot, personalitzats -gairebé de tu a tu, face to face, en aquest sector.

Algunes dades significatives

Ho demostren, per exemple, les dades més recents que aporta una plataforma d’enviament de newsletters com ‘Mail Chimp’. Les seves estadístiques mostren:

Taxes mitjanes d’obertura de mails:

  • SECTOR DEL ‘Màrqueting and Advertising’: 18.89%
  • MITJANA DE TOTS ELS SECTORS: 22.76%

Taxes mitjanes de clics als enllaços dels mails:

  • SECTOR DEL ‘Màrqueting and Advertising’: 2.22
  • MITJANA DE TOTS ELS SECTORS: 2.92%

Taxes mitjanes de marcat de ‘unsuscribe’ per enviament:

  • SECTOR DEL ‘Màrqueting and Advertising’: 0,29%
  • MITJANA DE TOTS ELS SECTORS: 0,28%

 

Més detalls a: http://mailchimp.com/resources/research/email-marketing-benchmarks/

Per compartir, recomanar i comentar:
error